sobota, 21 stycznia 2017

Ruskie bazy w Tartusie i Hmeimim

Rosja i Syria podpisały układ o rozszerzeniu i modernizacji bazy rosyjskiej marynarki wojennej w syryjskim Tartusie. Porozumienie, podpisane 18 stycznia, będzie obowiązywać przez 49 lat. Na ten okres baza floty rosyjskiej uzyskała pełny immunitet spod jurysdykcji Syrii. 

Rosja może przeprowadzać w porcie prace w zakresie pogłębienia dna, żeby wszystkie okręty jej floty mogły z niego korzystać. Ma ona także prawo na własny koszt naprawiać, budować i wznosić budowle, przez nią używane. Rosja uzyskała nadto prawo do rozmieszczenia tam każdej instalacji, niezbędnej do obsługi okrętów wojennych.Jeżeli ani żadna ze stron z wyprzedzeniem nie powiadomi o zamiarze wypowiedzenia porozumienia, będzie ono automatycznie przedłużone o 25 lat.

Podobnie wygląda sytuacja z bazą lotniczą Hmeimim - 49 lat użytkowania  + 25 lat prolongacja 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz