niedziela, 21 maja 2017

Niech powstanie BógNiech powstanie Bóg, i rozproszą się wrogowie Jego, i niech pierzchają przed obliczem Jego ci, którzy Go nienawidzą.
Jak dym się rozwiewa, tak niech się rozwieją, jak wosk się rozpływa przy ogniu.
Tak niech zginą przed obliczem Boga grzesznicy, a sprawiedliwi niechaj się rozradują.